Radzimy jak raportować do BDO i KOBIZE szybciej

Outsourcing środowiskowy to proces, w którym organizacja zleca swoją działalność innej firmie. Firma outsourcingowa przejmuje wówczas wszystkie zadani

Radzimy jak raportować do BDO i KOBIZE szybciej kobize usługi

Świadczymy doradztwo w zakresie ochrony środowiska

Oferujemy doradztwo w zakresie ochrony środowiska, outsourcingu środowiskowego, pozwoleń oraz zintegrowanej dokumentacji środowiskowej.

Outsourcing środowiskowy to proces, w którym organizacja zleca swoją działalność innej firmie. Firma outsourcingowa przejmuje wówczas wszystkie zadani