Ogrzewanie problematycznych przestrzeni, takich jak magazyny

iwy w eksploatacji, ponieważ: wymaga dostarczenia ciężkiego pal