Ogólnie o stomatologii - coś o implantach

woją własną etymologię, czyli pochodzenie. Stomatologia jest słowem wywodzącym się ze starożytnej greki z połączenia takich słów, jak stoma oznac

Ogólnie o stomatologii  - coś o implantach Implanty Bytom

Etymologia słowa stomatologia

Etymologia to inaczej dziedzina językoznawstwa zajmująca się pochodzeniem danych słów w języku. Słowo stomatologia, tak samo jak wiele innych słów, posiada swoją własną etymologię, czyli pochodzenie. Stomatologia jest słowem wywodzącym się ze starożytnej greki z połączenia takich słów, jak stoma oznac